Ako reklamovať tovar?

Ak sa na vašom zakúpenom tovare v záručnej dobe vyskytne vada, máte zákonné právo túto vadu reklamovať. Na dodaný tovar je Kupujúcemu poskytnutá záručná doba 24 mesiacov. Záručná doba začína plynúť v deň odovzdania tovaru Kupujúcemu. Vada tovaru a nároky vyplývajúce z vady tovaru musia byť uplatnené do konca záručnej doby. Uplynutím záručnej doby zaniká právo na uplatnenie reklamácie.

Poškodený tovar pri prevzatí

  1. Neprevzatá zásielka

Pri preberaní zásielky od dopravcu dobre skontrolujte jej obal a rovnako stav výrobku. V prípade zjavne poškodenej zásielky, ju od dopravcu Nepreberajte.

  1. Prevzatá zásielka

Ak je vaša zásielka po prevzatí poškodená, do 24 hodín od prevzatia nás kontaktujte na e-mail objednavky@levinfelin.sk. Do predmetu uveďte “Poškodená zásielka – číslo objednávky” a do prílohy pridajte fotky poškodenej zásielky. V prípade nereklamovania poškodenej zásielky do 24 hodín, dopravca reklamáciu neuzná.

Reklamácia tovaru

1. Prosím, vyplňte Formulár nižšie a odošlite alebo si Formulár stiahnite TU a zašlite na e-mailovú adresu objednavky@levinfelin.sk (ako predmet e-mailu zadajte: ,,Reklamácia – číslo objednávky“).

Online reklamačný formulár

  1. Náš reklamačný odborník sa vám do 3 pracovných dní ozve s návrhom na ďalší postup.

 

  1. Reklamovaný tovar je potrebné dôkladne zabaliť – prázdne miesta v krabici vyplňte kartónom, papierom alebo iným výplňovým materiálom. Zásielku si u vás doma vyzdvihneme a o náklady na prepravu sa postaráme. Uvedené neplatí v prípade odstúpenia od Kúpnej zmluvy (vrátenie tovaru).

 

  1. Do 30 dní sa vám ozveme s výsledkom reklamácie.

 

Pozn. Kupujúci má právo uplatniť reklamáciu aj doručením písomnej reklamácie spolu s tovarom a dokladom o kúpe tovaru poštou na korešpondenčnú adresu Predávajúceho, a to VRG Group, s.r.o. – sklad, Mlynská 1236, 925 53 Pata. V tomto prípade je potrebné do balíka pribaliť kópiu daňového dokladu – faktúru a podrobne popísať vadu. Neposielajte tovar na dobierku, Predávajúci si v takom prípade vyhradzuje právo neprebrať taký tovar.

 

V prípade ďalších otázok Vám radi pomôžem na tel. čísle +421 910 633 336 alebo na e-mailovej adrese objednavky@levinfelin.sk.

Formulár bol úspešne odoslaný.
O výsledku Vašej požiadavky Vás budeme informovať.