V prípade, keď je Kúpna zmluva uzatvorená použitím prostriedkov komunikácie na diaľku (v tomto prípade e-shop na internete) a v prípade, ak Predávajúci včas a riadne poskytol Kupujúcemu ako spotrebiteľovi informácie o práve odstúpiť od Kúpnej zmluvy podľa § 3 ods. 1 písm. h) zákona č. 102/2014 Z.z. o ochrane spotrebiteľa pri predaji tovaru alebo poskytovaní služieb na základe zmluvy uzavretej na diaľku alebo zmluvy uzavretej mimo prevádzkových priestorov predávajúceho a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „Zákon o ochrane spotrebiteľa pri predaji tovaru na diaľku“ v príslušnom gramatickom tvare), Kupujúci ako spotrebiteľ je oprávnený aj bez uvedenia dôvodu v zmysle ustanovenia § 7 ods. 1 Zákona o ochrane spotrebiteľa pri predaji tovaru na diaľku od Kúpnej zmluvy odstúpiť do  14 dní od prevzatia tovaru. 

Ak odstupujete od Kúpnej zmluvy, držte sa týchto krokov:

1. Aby sme celý proces vrátenia tovaru urýchlili, prosím, vyplňte formulár nižšie a odošlite alebo si formulár stiahnite TU a zašlite na e-mailovú adresu objednavky@levinfelin.sk (predmet e-mailu: ,,Odstúpenie od Kúpnej zmluvy – číslo objednávky“), prípadne ho vytlačte a priložte ako sprievodný list k tovaru, ktorý si želáte vrátiť. (Bez sprievodného listu nebude možné prípad identifikovať). Formulár slúži len pre vrátenie tovaru do 14 dní od jeho prevzatia spotrebiteľom.

Týmto oznamujem, že odstupujem od Kúpnej zmluvy na nasledovný tovar:
  1. Tovar je potrebné dôkladne zabaliť a zabezpečiť proti možnému poškodeniu – prázdne miesta v krabici vyplňte kartónom, papierom alebo iným výplňovým materiálom.
  1. Pokiaľ výrobok nebol chybný a plne zodpovedal kvalitatívnym požiadavkám, Kupujúci znáša všetky náklady spojené s vrátením tovaru Predávajúcemu (poštovné a balné). Ako bonus ponúkame možnosť vyzdvihnutia tovaru u vás doma kuriérskou službou, ktorá je spoplatnená sumou 4,-EUR za balík v rámci Slovenskej republiky. Neposielajte tovar na dobierku, Predávajúci si v takom prípade vyhradzuje právo neprebrať taký tovar.
  1. V prípade, že ste si vo Formulári zvolili možnosť vyzdvihnutia tovaru u vás doma kuriérskou službou, náš reklamačný odborník sa vám ozve do 3 pracovných dní s návrhom na ďalší postup.
  1. V prípade, že ste vo Formulári uviedli, že si zaistíte sám zaslanie tovaru, zásielku odošlite na korešpondenčnú adresu Predávajúceho, a to:

VRG Group, s.r.o. – sklad
Mlynská 1236
925 53 Pata

Telefón: +421 910 633 336
e-mail: objednavky@levinfelin.sk

  1. Tovar musí byť nepoškodený, nepoužívaný a v pôvodnom obale. Nie je možné vrátiť tovar, ktorý bol upravený podľa prianí Kupujúceho.
  1. Po obdržaní  vráteného tovaru a dôkladnej kontrole, cenu zaplatenú za predmetný tovar vraciame do 14 dní od jeho obdržania. Ak vraciate celú objednávku, vraciame aj náklady na poštovné. V prípade vrátenia časti objednávky poštovné nevraciame. V prípade vyzdvihnutia tovaru u vás doma, bude vrátená suma znížená o sumu – 4,-EUR za balík v rámci Slovenskej republiky.
  1. Ak tovar nespĺňa podmienky na vrátenie (je viditeľne použitý, porušený či nekompletný), pošleme tovar späť na vašu adresu aj so zdôvodnením.


V prípade ďalších otázok Vám radi pomôžem na tel. čísle +421 910 633 336, alebo na e-mailovej adrese objednavky@levinfelin.sk.

Formulár bol úspešne odoslaný.
O výsledku Vašej požiadavky Vás budeme informovať.